Despre mine

CEZAR CONSTANTIN CĂTĂLIN BĂLUȚ

ARTIST PLASTIC

Artistul muralist participă prin pictura sa la viaţa spirituală a obştei. De aceea, trebuie să satisfacă exigenţele unui program iconografic, ale comisiei alcătuite la recepţia lucrărilor de pictură, evlavia parohului şi a credincioşilor din parohie faţă de anumiţi sfinţi şi anumite pilde, fapte sau scene din viaţa măntuitorului şi a sfinţilor. Artistul monumentalist are nevoie şi de un simţ al peretelui, la fel cum pictorul de o sensibilitate cromatică specială sau muzicianul de aşa-zisa „ureche muzicală”.

Copyright © 2021 Catalin Balut, Romania, com. Berceni, Jud. Ilfov, Str. George Cosbuc nr. 32A, E-mail: catalin_balut@yahoo.com

Tel: 0747.030.078